טופס התקשרות
שם:  
חברה:
תפקיד:
טלפון:  
נייד:
דוא"ל:  
הערות:  
   

פרטי התקשרות
03-6488803/4/6   טלפון:
03-6488805   פקס:
mail@betaeng.net   דוא"ל למשרד:
  ת.ד 10406 ת"א ,69933   כתובת למשלוח דואר: